NAVERNE I NÆSTVED

Vedtægter for ejendommen, Kompagnistræde 1, 4700 Næstved

(Nedenstående er godkendt på generalforsamlingen 4. september 2009).

 

Ordinær generalforsamling 2010 vedtaget, at der skal laves nye vedtægter.

 

NAVERHULEN

                     

Stk. 1.          Formålet med ejendommen: Kompagnistræde 1, 4700 Næstved, herefter kaldt NAVERHULEN, er at skabe et triveligt værested for Navere og Navervenner.       

 

Stk. 2.          Naverhulen ejes og forvaltes af de Navere og Navervenner, der til enhver tid er medlemmer af foreningen, Naverne i Næstved.

 

Stk. 3.          Der vælges en skramleriforvalter tll at varetage foreningens ejendom, inventar og CUK´s ejendele.

Indretning, inventar og vedligeholdelse kan således ikke vedtages på en generalforsamling. Skramleriforvalteren, der vælges for 1 år ad gangen, skal være medlem af bestyrelsen. Valget finder sted på den årlige generalforsamling.

 

Stk. 4.          Skramleriforvalteren skal varetage samtlige medlemmers interesse med hensyn til indretning af Hulen samt vedligeholdelse af bygningen.

 

Stk. 5.          Udgifter i forbindelse med ejendommen skal godkendes af foreningens bestyrelse.

 

Stk. 6.          Navere og Navervenner kan låne/leje Hulen på flg. betingelser.

Hvis der holdes et arrangement i Hulens åbningstid, er det gratis, men drikkevare skal købes i Hulen, alle drikkevarer er til hulepriser.

                      Hvis der afholdes et arrangement uden for Hulens åbningstid, koster det 300 kr.

                      Øl, snaps og anden spiritus koster 7 kr. pr. genstand. Vand koster 5 kr.

                      Vælger man selv at medbringe drikkevarer, koster det 500,00 at låne/leje.

                      Rengøring står for lejer/låners ansvar.

 

Stk. 7.          Indtægter skal afregnes med foreningens kasserer, ved førstkommende Hulemøde.

 

Stk. 8.          Det er alle besøgendes pligt, at behandle Naverhulens ejendele og tilbehør med skånsomhed og omhu.

Der skal til enhver tid udvises god opførsel, såvel indbyrdes som overfor naboerne. Gæsterne instrueres om dette af Hulefar/mor, ud fra foreningens vedtægter.

 

Stk. 9.          Ejendommen Kompagnistræde 1, kan ikke sælges uden generalforsamlingens godkendelse.

 

Stk. 10.        I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder huset Kompagnistræde 1, 4700 Næstved, Ældresagen   i Næstved.